Moje zkušenosti

Jako akademický pracovník hledám rovnováhu mezi kvalitní výukou a excelentním výzkumem.

Jako projektový manažer otevírám prostor inovacím a hlídám účelnost využitých prostředků.

Jako vedoucí oddělení geověd pracuji na korektních vztazích, důvěře a spolupráci celého týmu.

Jako člen akademického senátu ZČU dlouhodobě urputně hájím zájmy fakulty.

Jako předseda akademického senátu FPE ZČU hledám konstruktivní řešení problémů.