Transparentnost – na fakultě budou zcela transparentně nastaveny všechny realizované procesy.

  • Bude provedena analýza a optimalizace vytíženosti pracovišť ve výukové, tvůrčí a organizační činnosti, která umožní nastavení jednoduché a jasné metodiky tvorby rozpočtu založené na nákladovém  financování a vzájemné solidaritě pracovišť.
  • Veškerá výběrová řízení (zejména na pozice vedoucích kateder) budou probíhat transparentním způsobem. AS FPE bude předložen návrh na pravidelná výběrová řízení na vedoucí kateder.
  • Nastavíme transparentní procesy pro studenty – v případě problémů bude zajištěna možnost obracet se přímo na garanty studijních programů nebo členy vedení fakulty.
  • Zástupci jak akademické, tak studentské komory AS budou mít opět přístup na všechny porady vedení fakulty. Poradní komise děkana a proděkanů budou jasně definovány. Každý člen vedení a komisí bude veřejně známý a bude určeno, za jakou oblast zodpovídá, za jakým účelem je možno se na něj obracet. Veškeré tyto údaje budou aktuálně dostupné na www stránkách fakulty.
  • Budeme praktikovat přímou a otevřenou komunikaci o základních otázkách a problémech chodu fakulty i univerzity na celouniverzitní úrovni.