Komunikace – maximální míra informovanosti, profesionální komunikace a vztahy mezi všemi pracovníky na fakultě, průběžná komunikace o tom, jak zlepšit vzdělávání učitelů, podpořit pedagogicko-psychologický a oborově-didaktický výzkum a kvalitní výzkumy oborové.

  • Mezi vedením a pracovníky fakulty budou průběžně komunikovány všechny záležitosti týkající se zapojení pracovníků do výuky (uspořádání rozvrhů, vyhovující učebny atd.) i tvůrčí resp. umělecké činnosti (individuální uplatnění nebo zapojení do vědeckých týmů atd.).
  • Vedení bude plně využívat hodnocení výuky studenty a s vyhodnocením připomínek bude pravidelně seznamována studentská komora AS FPE. Na fakultě jasně nastavíme procesy a způsob jejich komunikace na všech úrovních.
  • Způsob práce na fakultě, včetně přímé komunikace mezi jednotlivými pracovníky a vedením budou maximálně digitalizovány.
  • Na fakultě bude realizován systém komunikace mezi pracovníky a vedením, v jehož rámci bude umožněno sebehodnocení jednotlivých pracovníků. Ti získají možnost hledat zlepšení u sebe, vedoucích kateder a vedení fakulty (systém bude nastaven obousměrně – vedení bude hodnotit pracovníky a pracovníci budou hodnotit vedení). Kromě toho na fakultě bude podporováno široké spektrum komunikačních kanálů, včetně komunikace osobní
  • Intenzivní komunikace bude probíhat směrem k vedení ZČU, dalším součástem ZČU a AS ZČU, aby byl zdůrazněn význam společenské role učitelské profese. Prezentována bude jak situace na fakultě (specifické potřeby a problémy), tak momentální stav ve vzdělávání učitelů.